Nonviolent Communication – popraw relacje z innymi

Relacje z innymi ludźmi odgrywają w naszym życiu znaczącą rolę. Niestety większość osób ma ogromne problemy ze skuteczną komunikacją. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest niewłaściwy sposób myślenia i wyrażania własnych emocji, polegający na braku zrozumienia, zarówno swoich potrzeb, jak i potrzeb innych ludzi. Jest to zupełne przeciwieństwo metody porozumiewania się stworzonej przez amerykańskiego psychologa Marshalla Rosenberga, nazwanej Nonviolent Communication.

Porozumienie bez przemocy – głębokie zrozumienie potrzeb

Pierwszym krokiem do skutecznego komunikowania się z drugim człowiekiem jest zrozumienie własnych uczuć. Nasze emocje są bowiem nieodłącznym elementem życia, a także ważnym sygnałem, informującym o niespełnionych potrzebach. Ważne jest, aby zrozumieć, że to, co czujemy, chociaż czasami jest nieprzyjemne, to nie może być oceniane przez nas jako złe. Porozumienie bez przemocy (czytaj więcej) pozwala nam na nowo poznać siebie i nauczyć się inaczej doświadczać tego, co się wokół nas dzieje.

Dzięki głębokiemu poznaniu swoich pragnień, porzuceniu uprzedzeń, formowania osądów czy krytykowania, mamy szansę nie tylko lepiej zrozumieć siebie, ale również otworzyć się na innych ludzi, co jest podstawą skutecznej komunikacji.

Empatia i jasny sygnał

Rozmawiając z drugą osobą, wielu ludzi skupia się głównie na tym, co chcieliby jej powiedzieć. W ten sposób jednak, zamiast dobrze zrozumieć uczucia naszego rozmówcy, bazujemy na własnych przekonaniach czy ocenach. Nonviolent Communication zakłada słuchanie innych z pełną empatią pozwalające nam na uwolnienie się od często fałszywej, interpretacji tego, co zostało nam zakomunikowane.

Wtedy mamy szansę zrozumieć potrzeby drugiej osoby oraz uniknąć niepotrzebnych kłótni. Znając także własne pragnienia, możemy skutecznie je realizować, odpowiednio formułując swoje komunikaty w taki sposób, żeby miały one charakter prośby, a nie żądania. Wyrażając się jasno i klarownie szczerze mówimy o swoich oczekiwaniach, w pełni rozumiejąc, że nie wszystkie mogą zostać spełnione. Tym sposobem możemy budować trwałe i zdrowe relacje z innymi ludźmi, pełne zrozumienia, akceptacji i miłości.

Komentowanie wy??czone.