Odcięcia pożarowe – dlaczego warto stosować?

Szybko rozprzestrzeniający się pożar to jedno z największych zagrożeń. Niebezpieczeństwo stwarza nie tylko ogień, ale również i dym. Pożar powodować będzie ogromne straty materialne, stanowi też niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego. Systemy odcięć ogniowych są jednym z rozwiązań, które może przyczynić się do uratowania życia ludzkiego oraz ograniczenia strat materialnych.

Czym są odcięcia ogniowe?

Jeden z najważniejszych elementów systemu przeciwpożarowego, bez którego praktycznie nie może on prawidłowo działać są odcięcia pożarowe. Niestety często są one pomijane podczas projektowania budynku. Odcięcia ogniowe (przeczytaj więcej) uniemożliwiają rozprzestrzenienie się ognia i dymu po całym budynku, hamując w ten sposób rozprzestrzenianie się pożaru.

Prawidłowo zaprojektowany system przeciwpożarowy dzieli budynek na strefy pożarowe, z których każda odcinana jest przegrodami odpornymi na ogień. Funkcję takiej przegrody pełnią zazwyczaj odcięcia pożarowe w postaci drzwi z samozamykaczami.

Problem polega na tym, że ludzie często takie drzwi otwierają i blokują, uniemożliwiając im tym samym pełnienie swojej funkcji. Rozwiązaniem są systemy odcięć ogniowych, w których drzwi pozostają cały czas otwarte, dzięki przytrzymującym je chwytakom elektromagnetycznym. Chwytaki te są zwalnianie jeśli w momencie zarejestrowania pożaru.

Odcięcia pożarowe – zalety stosowania

Systemy odcięć pożarowych opierają się na trzymaczach elektromagnetycznych, których podstawowym zadaniem jest utrzymywanie drzwi w pozycji otwartej, nawet jeśli są szarpane. Trzymacz powinien zwolnić drzwi dopiero po otrzymaniu sygnału z centrali. Odcięcia pożarowe powinny być wyposażone w układy podtrzymujące napięcie, w razie awarii prądu, co podczas pożaru zdarza się często.

Dobrze zaplanowane odcięcia ogniowe nie utrudniają komfortowego korzystania z budynku, a mogą być krytycznym czynnikiem chroniącym życie ludzie i zapobiegającym znacznym stratom materialnym jeśli do pożaru już dojdzie. Zdecydowanie nie należy rezygnować z ich używania, nawet jeśli wydaje się, że obniży to koszty inwestycyjne. Tego typu wydatek jest niezbędne dla zapewnienie bezpieczeństwa.

Komentowanie wy??czone.